Scott
Ferris

Mount Stuart | Wild About Argyll

Linne Chluaidh agus Eileanan Chluaidh - Cumaradh

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

I have my own story to tell being 45 years old and at the age of 42 sold everything I had in Glasgow, quit my career as a National Account Manager of an Independent Recruitment Company and with my wife and kids moved to Millport and bought a business.

Now over 3 years on, not only have we settled into our new life, I am chair of the tourist association, a volunteer coastguard and a member of this fine group – and really interested in gathering the many stories which have shaped Cumbrae through time. 


Cuir fios