Lynn
Jones

Mount Stuart | Wild About Argyll

Linne Chluaidh agus Eileanan Chluaidh - Arainn

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

I am a felt artist living on the Isle of Arran and am part of the Arran Art Trail, welcoming locals and visitors to my studio.  I am excited to be collating the stories of this island as I realise that stories are very important to the people of Arran. 

Steeped in history and legend there are intriguing tales of fairies and folklore as well as modern day story tellers who  love to share their memories (and imagination) to help us understand the social history and the characters that make the island so special to so many. 


Cuir fios