Jasmine
Wilkie

West Coast Waters

Na h-Eileanan A-Muigh - Isle of Lewis/Leòdhas

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

My name is Jasmine and although I was born on the mainland, my maternal side of the family hail from the Western Isles, where I currently live.  I am based in the community of Ness, in the most north-westerly point of the Isle of Lewis, and I work for a community land trust.  I hold a Masters with Distinction in Museum Studies and have worked on a number of heritage and museum-affiliated projects in the past.

I’m very much looking forward to working on the ‘Coast that Shaped the World’ project.  Capturing people’s stories in this manner ensures that the authentic voice shines through.  There is a strong, proud and often unique maritime heritage throughout the different communities of Lewis, and it is important that this heritage is shared. 

Tha beagan Gàidhlig agam ach tha mi ag ionnsachadh


Cuir fios