Iain
Johnstone

Tobermory | Wild About Argyll

Earra-Ghàidheal agus na h-Eileanan A-Staigh - Ceann Tìre is Giogha

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

I run my own events and project management company called JIG Events.  I am the Event Manager of the Mull of Kintyre Music Festival and work as a Development Agent with AITC and Explore Kintyre & Gigha. 

I was born and brought up in Kintyre and I have always enjoyed the geography and history of the area through work and leisure activities.  I am really looking forward to working on this project and finding out more about how this area helped to shape the world.


Cuir fios