Helen
Dick

Mount Stuart | Wild About Argyll

Linne Chluaidh agus Eileanan Chluaidh - Comhghall

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

Having lived in Cowal for 24 years, I am passionate about the area, its people, history and heritage.  I am delighted to have the opportunity to engage with local people, communities groups and organisations to gather the stories, the facts and the memories of the Cowal heritage and culture to develop The Coast That Shaped the World. 

I look forward to embracing this opportunity and encouraging the development of storytelling which will encourage people to travel, explore and discover the West Coast of Scotland.


Cuir fios