Gòrdan
Camshron

Corrieshalloch Waterfall | West Coast Waters

Ros an Iar - A’ Chomraich

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

‘S ann às a’ Chomraich a tha Gòrdan Camshron, is tha ùidh mhòr air a bhith aige ann an eachdraidh is dualchas na sgìre on a thòisich e a’ cruinneachadh ainmean-àite is sgeulachdan a chuala e bho sheanair is a sheanmhair is e na bhalach. On uair sin, bha e ag obair dha Comann Eachdraidh na Comraich, a-measg iomadh rud eile, air pròiseactan dualchais. Tha am pròiseact seo ro chudromach ann an sgeulachdan an dà chuid sean is ùr mu mar a bhitheas beatha ag atharrachadh air a’ chost a ghleidheadh.


Cuir fios