Camille
Dressler

Glenfinnan Viaduct

Loch Abar - Rathad nan Eilean is Na h-Eileanan Beaga

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

I am passionate about the landscape and culture of West Lochaber. From the early days researching my Masters degree on traditional Scottish oral culture to now, I have enjoyed listening to stories about the Small Isles and Eigg where I live as well as the stories associated with Knoydart and our beautiful Road to the isles.

We are so lucky to live in an area where there are still so many living traditions and I feel it is a duty as well as a pleasure to pass on these traditions to the new generations, before they vanish or are forgotten. I am really excited about this chance to connect landscape and tales and share my enthusiasm with a whole new audience.


Cuir fios