Àdhamh
Ó Broin

Tobermory | Wild About Argyll

Earra-Ghàidheal agus na h-Eileanan A-Staigh - Earra-Ghàidheal

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

An déigh bhlianaichean air chuairt air Gáidhealtachd na h-Albann a’ trusamh beul-aithris am measg nan Gáidheil, nach mi bha air mo dhòigh ‘s mi ‘cluinntinn mun cuairt air an iomairt a tha seo a bheireas cothrom dhomh cumail orm leis an dearbh rud sin.  Tha mi an dà chuid coimheach taingeil agus a’ deunamh fiughair annamhor ri bhith tóiseachamh air a’ ghnothach.


Cuir fios