An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse

Quiraing

Angus Murray

An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse (An t-Eilean Sgitheanach - Ceann a Tuath)
I am a Gaelic speaking islander who hails from the Isle of Benbecula and is now based in the north end of the Isle of Skye.

Chrissie Gillies

An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse (Ratharsaigh)
'S ann a Ratharsair ‘s a tha mi bho thùs ach chuir mi seachad ùine aig Sabhal Mòr Ostaig (nam oileanach agus neach-obrach) agus dh’obraich mi ann an diofar àitean ann an leasachadh coimhearsnachd.

Iseabail Strachan

An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse (An t-Eilean Sgitheanach - Ceann a Deas)
Is mise Iseabail Strachan agus tha mi a' fuireach ann am Breacais, baile aig taobh a deas an Eilein Sgitheanaich.